DANH MỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI

Chương trình công tác Đội năm học 2017 - 2018

Thứ năm - 23/11/2017 03:55 | Số lượt xem: 1627
----- Năm học 2017 - 2018, thanh thiếu nhi toàn thành phố thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng Đội thành phố Hà Tĩnh ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018, như sau: I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC Vâng lời Bác Hồ dạy Học tốt, rèn luyện chăm Xây dựng Đội vững mạnh Cùng tiến bước lên Đoàn Yêu cầu: Chủ đề năm học thể hiện nội dung xuyên suốt là tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch của Đội nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TĨNH
HỘI ĐỒNG ĐỘI TP HÀ TĨNH
***
Số:  01 - CTr/HĐĐ 
 
Hà Tĩnh, ngày    tháng 8 năm 2017
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018
-----
Năm học 2017 - 2018, thanh thiếu nhi toàn thành phố thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Hội đồng Đội thành phố Hà Tĩnh ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018, như sau:
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC 
Vâng lời Bác Hồ dạy
Học tốt, rèn luyện chăm
Xây dựng Đội vững mạnh
Cùng tiến bước lên Đoàn
Yêu cầu: Chủ đề năm học thể hiện nội dung xuyên suốt là tổ chức sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch của Đội nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tổng kết các mặt công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012 - 2017; xây dựng các giải pháp trong giai đoạn 2017 - 2022.
2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào“Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” để cụ thể hoá Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào các nội dung: thi đua rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội; đồng thời tiếp tục triển khai các phong trào phù hợp theo từng nội dung cụ thể.
3. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em.
4. Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội các cấp. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
5. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đội; phát triển các điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Huy động nguồn lực để chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. 100% Liên đội tuyên truyền cho đội viên, thiếu nhi về nghị quyết đại hội Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
2. 100% Liên đội tổ chức tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.
3. Mỗi Liên đội phấn đấu triển khai ít nhất 01 mô hình hoạt động đội hiệu quả gắn với chủ đề năm học 2017 - 2018.
4. Huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng 02 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố đặc biệt khó khăn.
5. Hỗ trợ, giúp đỡ 100 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
6. 100% đội viên đăng ký, 95 % đội viên hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên.
7. 100% liên đội tham gia Hội thi “Nghi thức Đội và múa hát tập thể cấp thành phố.
8. 100% giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác.
9. Triển khai xây dựng mới 01 – 02 mô hình mới về hoạt động Đội.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”
1.1. Về nội dung
1.1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi rèn luyện đạo đức, bồi đắp lý tưởng, truyền thống cách mạng
- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội; gặp mặt các nhân chứng lịch sử; thi tìm hiểu lịch sử; tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục thiếu nhi, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chủ quyền, nhất là chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong thiếu nhi thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.
- Tăng cường nắm bắt thông tin và kịp thời phản ánh về tình hình thiếu nhi; giúp tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi.
- Phát huy vai trò hệ thống báo chí tuyên truyền rộng rãi về các gương thiếu nhi tiêu biểu, người tốt việc tốt, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như: website, mạng xã hội,...
1.2.2. Tạo môi trường giúp thiếu nhi thi đua học tập
- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nền nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội.
- Định hướng, khuyến khích thiếu nhi tiếp cận với các bộ môn khoa học hiện đại và ứng dụng, hướng dẫn các em tìm hiểu những thành tựu của khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các sản phẩm khoa học phù hợp.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các Liên đội, "Bạn giúp bạn", “Đôi bạn cùng tiến"... huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.
- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Phát huy phong trào “Đọc sách cho ngày mai” tổ chức “Ngày hội đọc sách” và các hoạt động giúp các em thiếu nhi ham thích đọc sách chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.
- Tiếp tục tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" gắn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở, góp phần khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang cần thiết để chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân.
1.1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng, lối sống, nếp sống
- Tuyên truyền về tầm quan trọng của sức khoẻ và định hướng, hướng dẫn cho thiếu nhi rèn luyện sức khoẻ thường xuyên. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tập thể tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong các dịp hè. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Duy trì tốt hoạt động “Đội tuyên truyền măng non”...
- Phát triển, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, như kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, khai thác internet hiệu quả; sinh hoạt dã ngoại... Tiếp tục nâng cao chất lượng và chuyển giao, nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng đã có hiệu quả; đồng thời nghiên cứu các mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa trên địa bàn dân cư. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất, các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhận rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi.
- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, địa bàn dân cư, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu gom rác thải thông qua mô hình “Tiết kiệm sinh thái”. Triển khai Chương trình giáo dục về nước sạch cho thiếu nhi với tên gọi “Mizuiku - Em yêu nước sạch”.
- Phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu cơ chế chính sách, vận động nguồn lực, tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với trẻ em.
1.2. Về phương thức triển khai phong trào
- Tuyên truyền, phổ biến cho đội viên, thiếu nhi về những nội dung cơ bản của phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn mới với 03 nội dung cơ bản: thi đua rèn luyện đạo đức, lý tưởng, truyền thống; thi đua học tập; thi đua rèn luyện sức khoẻ, kỹ năng thực hành xã hội.
- Tổ chức cho thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác  bằng các việc làm thiết thực, cụ thể. Tổ chức tuyên dương danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt” Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào, đảm bảo tính giáo dục, thiết thực, phù hợp với thiếu nhi đô thị.
2. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh
2.1. Công tác nhi đồng
- Tập trung nâng cao chất lượng công tác nhi đồng. Cụ thể hoá các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” thành các tiêu chí rèn luyện cụ thể gắn với các việc làm hàng ngày của các em. Duy trì thường xuyên, đảm bảo nội dung, quy trình, đổi mới hình thức sinh hoạt Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học; từng bước giúp các em làm quen với Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt.
- Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng về phương pháp, cách thức, kỹ năng tiến hành hoạt động Sao nhi đồng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả“Hướng dẫn hoạt động nhi đồng trong giai đoạn mới” của Hội đồng Đội Trung ương.
2.2. Công tác đội viên
- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng hướng dẫn về hồ sơ, sổ sách của Hội đồng Đội Trung ương. Từng bước nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội viên.
- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên". Chủ động nghiên cứu, tham mưu lồng ghép, tích hợp Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lưa tuổi; tổ chức “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tổ chức lễ trưởng thành Đội cho các em theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương được quy định trong Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.
2.3. Công tác xây dựng tập thể Đội trong trường học
- Hướng dẫn các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo bố trí đủ thời lượng cho công tác Đội trong các trường học. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Liên đội, Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Nhân rộng mô hình cuộc vận động xây dựng "Chi đội 3 tốt""Liên đội 3 tốt" (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị.
- Hướng dẫn mô hình tổ chức và hoạt động của Đội trong các trường phù hợp với chủ trương mới của ngành giáo dục và đào tạo.
2.4. Công tác Chỉ huy Đội
- Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng cán bộ Chỉ huy Đội. Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt.. Tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.
- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.
2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư
- Từng bước nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội phường xã, chi đoàn thanh niên phụ trách thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.
- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi về sinh hoạt trên địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Chủ động nắm bắt số lượng, tình hình thiếu nhi mồ côi, lang thang cơ nhỡ, trẻ em lao động sớm,  tham mưu giải pháp tập hợp, hỗ trợ, định hướng các em làm những việc tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội, ma túy, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
- Tham mưu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác Đội ở cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tiến hành chọn cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
2.6. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật  trong chọn cử và áp dụng chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.
- Thống nhất khung chương trình, thời lượng, chứng chỉ bồi dưỡng, phân cấp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp; thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới cung cấp cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi.
- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ Phụ trách thiếu nhi”,“Khăn hồng tình nguyện“, quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi; bình chọn, giới thiệu các gương phụ trách xuất sắc đề nghị xét trao giải thưởng “Cánh én hồng”. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính đáng cho đội ngũ phụ trách Đội.
- Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu” của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với Hội đồng Đội các phường xã, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.
- Tham mưu, quy hoạch lực lượng cán bộ làm công tác Đội, đảm bảo nhân sự giới thiệu cho Đại hội Đoàn các cấp. Tham mưu cho các cấp bộ Đoàn thành lập Hội đồng Đội cùng cấp sau Đại hội Đoàn; xây dựng Quy chế cán bộ phụ trách Đội, Quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khoá của Hội đồng Đội.
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN
1. Hoạt động quy mô cấp thành phố
- Tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm”, thăm và tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu (13/8 -15/8 Âm lịch).
- Điều động đội viên, thiếu nhi tham gia tập luyện phục vụ chương trình thiếu nhi chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Dự kiến tháng 10/2017).
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Nghi thức Đội và hát múa tập thể (Tháng 3/2018).
- Triển khai Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” (tháng 3 đến tháng 12/2018).
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Tĩnh năm 2018 (Tháng 5/2018)
- Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ phụ trách đội trên địa bàn dân cư (Tháng 5/2018)
- Tham gia Trại sáng tác thơ văn Tuổi học trò cấp tỉnh (tháng 8/2018).
- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018; triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 (tháng 8/2018).
2. Hoạt động triển khai tại cơ sở
- Tham gia Cuộc thi công nhận các chuyên hiệu của chương trình "Rèn luyện đội viên" qua mạng Internet (từ tháng 9/2017 - tháng 5/2018).
- Tổ chức các công trình, phần việc thiếu nhi chào mừng Đại Hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
- Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe" trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Tổ chức Ngày hội "Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên" nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Tổ chức “Ngày hội thiếu nhi Việt Nam” nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Tổ chức các cuộc thi, tập huấn, tuyên truyền măng non về: Luật trẻ em năm 2016, an toàn giao thông ...
- Tổ chức "Ngày hội kế hoạch nhỏ" tại các liên đội.
- Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2017 - 2018.
Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018, Hội đồng Đội các phường, xã, các liên đội trường học chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động; tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018; có nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với chỉ tiêu thi đua năm học do Hội đồng Đội thành phố ban hành; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo theo quy định.
 
Nơi nhận: 
- Hội đồng Đội Tỉnh;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- BTV Thành đoàn;
- Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Hội đồng Đội phường, xã; các liên đội trường học;
- Lưu.
TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Nguyễn Huy Hùng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HÌNH ẢNH NỔI BẬT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 68

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1815

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 79653